امتحان چیست؟؟؟

.
.
.
.
.
امتحان توهین به شعور دانش آموز و دانشجوست.....

امتحان یعنی ما شک داریم تو از درس چیزی فهمیده باشی...

 

 

تا کی ما باید این تحقیرا رو بپذیریم هاااااااااااا آخه تا کی
تمومش کنید این بازی کثیف رو... 

لطفا پخش کنید به گوش مسئولین برسه