به نام خدا

سلام

وقتی یکی از ائمه اهل سنت از سقوط بنی امیه مسرور و خوشحال می شوند، اما عده ای بر خلاف ائمه خود عمل کرده و معاویه و یزید را جانشین برحق رسول خدا می دانند و به او لقت " رضی الله عنه " می دهند؟

آیا !!! ابوحنیفه اهل تسنن اشتباه کرده ؟؟

یا عده ای 

کشفی جدید کرده اند؟؟؟؟

 بر روی ع !!! زیر کلیک کنید

برای مشاهده کلیپ یا !!! کلیک کنید