بسم الله الرحمن الرحیم

وقتی وه !!! ت می گوید : شیعه کافر است ..

یک عده می گویند : چرا به ما می گویید کافر ما کافر نیستیم

واقعا ما از منظر وه !!! ت کافر هستیم ....!!!

چرا ؟؟؟؟!!!
معلومه چون ما خدای 

الاغ سوار

یونجه خور

مو فرری

بدون ریش

را قبول نداریم.

شک داری کلیپ زیر را نگاه کن 

فقط یک کلیک کوچیک