آغاز زمستان هر سال برای اهالی کوچه قلم و کلام در بافق، یادآور یک خاطره باطراوت و طرب انگیز است. تولد «بافق فردا». در اولین روز دیماه 1390. نارس و هفت ماهه بود و در بحبوحه یک بحران و کشاکش بین اهالی کوچه قدرت _ که از قضا درست روبروی کوچه قلم، منزل و ماوی دارند_ متولد شد. البته این روبروی به رویارویی همیشگی و دائمی قلم و قدرت تعبیر نشود. اگر چه همواره بین این دو کوچه و اهالیش کشمکش های جدی بوده و هست و خواهد بود.

بافق در آن زمان آبستن حوادث مهمی بود. این را می شود از نوشته های وبلاگ های آن دوره (که قدرت بلامنازع آن زمان در عصر تازه دیجیتال بودند) بخوبی دریافت. بافق، هفت ماه قبل از تولد زودهنگام «بافق فردا» بشدت تب کرده بوذ و با بی تدبیری اهالی کوچه قدرت، به حوادث اردیبهشت 90 بافق رسیده بودیم که همه از آن صدمه دیدیم.