دو مسئول اروپایی با ابراز نگرانی از بازگشت تروریست‌ها از !!! و عراق به اروپا،

آنان را به مثابه بمـــب‌های ساعتی متــــــــحرک در داخل جوامع اروپایی برشمردند.

!!! ت‌های اروپایی که طی سال‌های گذشته هزاران تروریست تکفیری را از سراسر اروپا جمع و آنها را به سمت غرب آسیا روانه کرده بودند حالا  2 سالی است که خطر تروریسم تکفیری را با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند. تروریست‌های چشم آبی با ش !!! ت در بهه !!! و عراق دسته‌دسته راهی خانه می‌شوند تا هر آنچه را که در این دو کشور از افسران سیا و موساد  یاد گرفته‌اند بر سر مردم قاره سبز پیاده  کنند .