عاشقانه صدایت میکنم

عاشقانه نگاهت میکنم

عاشقانه به دنبال تو هستم

 


 

فکرم از آن تو

عقلم از آن تو

قلبم از آن تو

وجودم از آن تو

نفسهام از آن تو

ذکرم فقط اسم تو

عشقم فقط عشق تو

چجوری بگم دوست دارم

چجوری بگم دیوونتم

چجوری بگم بی تو هیچم

چجوری بگم عشقم فقط تو هستی

 

 

از دلم خبر داری؟

نه نداری

میدانی دلم دیوانه وار میخوادت

کاش بودی کاش کنارم بودی

 

دلم لک زده برات

برای تو که از جونم عزیزتری

 

بهی