تبلیغات در اینستاگرام می تواند تاثیر به سزایی را در جهت پیش برد اه !!! !!! ب و کارتان داشته باشد، آمار رشد کاربران اینستاگرام در ایران و جهان فوق العاده است .

در حال حاضر از هر دو نفر ایرانی یک نفر موبایل هوشمند دارد و تعداد زیادی از این افراد از کاربران اینستاگرام هستند. به طور متوسط هر کاربر 630 دقیقه در ماه را در اینستاگرام می گذراند(آمار جهانی) سرانه مصرف از شبکه های اجتماعی در ایران بین ۵ تا ۹ ساعته، این ها چند تا از دلایل اهمیت استفاده از شبکه های اجتماعی، بخصوص اینستاگرامه شما ابزار تبلیغاتی دیگه ای رو می شناسید که همیشه با مخاطب یا مشتریمون باشه؟ و روزی چند بار هم اونو چک کنه؟