شما در این کتاب که از 7 بخش تشکیل شده است مباحث زیر را مشاهده کنید

1- مدل سازی و شبیه سازی شامل حل معادلات دیفرانسیل-ساخت زیرسیستم شرطی و تکراری و سیستم های گسسته

2- ارتباط متلب و سیمولینک به همراه آنالیز مونت کارلو

3- ساخت گرافیک و انیمیشن در سیمولینک

4- نقطه تعادل- خطی سازی و کنترل سیستم های siso و mimo

5- نصب کامپایلر و تولید کد در سیمولینک

6- شبیه سازی زمان واقعی و مباحث xpctarget

7- جریان ح !!! stateflow