مشاهده ترافیک مصرفی در دستگاه ها با سیستم عامل اندروید

برای کنترل و مشاهده ترافیک مصرف شده در سیستم عامل های اندروید، شما می توانید از گزینه data usage استفاده کنید.این نرم افزار میزان ترافیک مصرفی گوشی همراه را نمایش می دهد و مشخص می کند چه نرم افزارهایی بر روی گوشی همراه به چه میزان از ترافیک مصرفی !!! ر می کنند.

اپلیکیشن data usage monitor

لطفا دقت داشته باشید data usage دستگاه به دلایل زیر لاگ دقیقی از مصرف ترافیک را نمایش نمی دهد.

  1. عدم تفکیک ترافیک مصرفی بر اساس ssidهای مختلف
  2. محاسبه انتقال داده از طریق wi-fi اپلیکیشن هایی مانند : zapya-shareit
  3. عدم محدود !!! حجم ترافیک هنگام استفاده از wi-fi

برای کنترل و مشاهده دقیق تر می توانید از اپلیکیشن های مختلفی مانند اپلیکیشن data usage monitor استفاده کرد.

این اپلیکشن در play store به صورت رایگان عرضه می شود ، لاگ دقیقی از ترافیک مصرفی نمایش داده و معایب data usage را نیز ندارد .