جزئیات تازه از !!! ترور سفیر روسیه در ترکیه

از اعلام برائت !!! نسبت به دخ !!! داشتن در حادثه ترور سفیر روسیه تا محافظ اردوغان بودن ضارب سفیر و پذیرفتن مسئولیت این جنایت از سوی جیش‌الفتح گزارش‌های تازه‌ای است که درباره این حادثه مهم منتشر شده است.