گنبد شناسی و بررسی تطبیقی دوره ی رنسانس و بیزانس با گنبد ایرانی در قالب 20 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی معماری
بازدید ها 1
فرمت فایل docx
حجم فایل 3037 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20
گنبدشناسی و بررسی تطبیقی دوره ی رنسانس و بیزانس با گنبد ایرانی

فروشنده فایل

کد کاربری 3316
کاربر

گنبدشناسی و بررسی تطبیقی دوره ی رنسانس و بیزانس با گنبد ایرانی

اگر چه گنبد دارای ارتباطی گری پذیر با سایر عناصری است که به عملکرد و شکل بنا معنا می بخشند،اما خود به تنهایی رمز و رازها و ناگفته هایی را در بر دارد که به طور مستقل مباحث مختلفی را شامل شده و مفاهیم گوناگونی را تداعی می کند.

با وجود چنین اشتراکاتی در کالبد و مفهوم ،گنبد ها در دوره های مختلف از لحاظ فرم و ساختار تفاوت هایی دارند که این تفاوت ها ناشی از تفاوت های فرهنگی ، مذهبی، عقیدتی و تکنولوژی و مصالح روز است.لذا بر آن شدیم تا گونه هایی از آن را در دوره ی رنسانس و بیزانس بررسی کرده و در نهایت یک مقایسه ی تطبیقی با گنبد های ایرانی انجام می دهیم.

با توجه به اهمیت ذکر شده مطالبی را با روش مطالعاتی و کتابخانه ای جمع آوری کرده و ارائه می دهیم . این مطالب شامل معرفی گنبد ،پیشینه ی تاریخی و مفاهیم نمادین آن ،روند تکامل و در نهایت نمونه های تطبیقی می باشد.

چکیده

فهرست

مقدمه

1-فصل اول :تعریف گنبد..........................................................................................................1

1-1 تعریف لغوی.................................................................................................................1

2- 1تعریف هندسی..............................................................................................................1

2-فصل دوم : پیشینه ی گنبد..................................................................................................2

3-فصل سوم : نماد شناسی گنبد.............................................................................................3

4-فصل چهارم :انواع گنبد..........................................................................................................4

1-4 گنبد یک پوسته (خاگی).............................................................................................4

2-4 گنبد دوپوسته پیوسته.................................................................................................4

3-4 گنبد ترکین با باریکه طاق...........................................................................................5

4-4 گنبدگسسته رک...........................................................................................................5

5-4 گنبد گسسته با پوشش بیرونی نار............................................................................6

5- فصل پنجم :گنبد در معماری ایرانی..................................................................................6

6-فصل ششم : بررسی تطبیقی................................................................................................7

1-6مسجد اصفهان،نمونه معماری ایرانی.................................................................7

1-1-6گنبد نظام الملک..............................................................................................7

2-1-6 گنبدتاج الملک..................................................................................................8

2-6گنبد در دوره ی بیزانس...............................................................................................8

1-2-6 معماری روم شرقی(بیزانس)...........................................................................8

2-2-6 بررسی گنبد ایاصوفیه......................................................................................8

1-2-2-6ساختار گنبد ایاصوفیه..........................................................................9

3-2-6 کلیسای سان ویتاله.........................................................................................9

3-6 گنبد در دوره ی رنسانس.........................................................................................10

1-3-6 معماری دوره ی رنسانس............................................................................10

2-3-6 کلیسای جامع فلورانس...............................................................................10

3- 3-6کلیسای سن پترو..........................................................................................11

4-6مقایسه ی تطبیقی......................................................................................................12

7-فصل هفتم : نتیجه گیری..................................................................................................12

منابع