مقاله (بررسی آئین دادرسی کار مصوب 1391)
دسته بندی فقه و حقوق ی
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 637 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 66
مقاله (بررسی آئین دادرسی کار مصوب 1391)

فروشنده فایل

کد کاربری 25253
کاربر

مقاله (بررسی آئین دادرسی کار مصوب 1391


فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه. 1

فصل اول: کلیات

1-1- تعاریف... 4

1-1-1- آئین دادرسی کار. 4

1-1-2- مراجع حل اختلاف کار. 4

1-1-3- صلاحـیت... 4

1-1-4- اصیل.. 4

1-1-5- 4

1-1-6- سند. 4

1-1-7- سند عادی.. 5

1-1-8- سند رسمی.. 5

1-1-9- مأمور ابلاغ. 5

1-1-10 قواعد آمره 5

1-2- تاریخچه تاسیس سازمان بین‌المللی کار. 5

1-3- پیدایش قوانین کار در ایران. 6

1-3-1- وجود و بروز حوادث کار: 6

1-3-2- قانون کار 1328. 7

1-3-3- قانون کار 1337. 7

1-3-4- تصویب قانون جدید کار. 7

1-4- تمییز قرار داد کار از قراردادهای مشابه. 7

1-4-1- انجام کار به صورت شخصی.. 8

1-4-2- تبعیت... 9

1-4-2-1- تبیعت اقتصادی.. 9

1-4-2-2- تبعیت حقوقی.. 9

فصل دوم: کلیات و مبانی حقوق کار در ایران

3-1- نقش قوه مقننه. 12

3-1-1- حمایت از کارگر. 12

3-1-2- جلوگیری از بروز اختلاف و تشنج در روابط کارگر و کارفرما 14

3-1-3- ایجاد تمهیدات برای حل وفصل اختلافات (پس از وقوع اختلاف) 16

3-1-4- جلوگیری از استثمار شدید کارگران توسط کارفرمایان. 18

3-1-5- ویژگی قواعد و مقررات کار. 21

3-1-6- توجه به ساعات کار، تعطیلات و مرخصی های کارگران. 25

2-2- نقش قوه مجریه. 26

2-2-1- تنظیم و تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل ها 26

2-2-2- برنامه ریزی درخصوص آموزش، اشتغال وسیاست تعیین مزد. 30

2-2-3- نظارت ت بر اجرای مقررات کار. 35

2-2-4- نقش ت در هیأت های تشخیص وحل اختلاف... 39

2-3- نقش قوه قضائیه. 40

2-3-1- ای از موارد تخلف... 41

2-3-2- موارد دیگر از نقش قوه قضائیه. 44

2-3-3- مرجع رسیدگی به تخلفات از قانون کار. 45

فصل سوم: بررسی آئین دادرسی کار

3-1- دادرسی کار در حقوق موضوعه. 47

3-2- طرق حل و فصل دعاوی کارگر و کارفرما در قانون کار ایران. 48

3-3- ویژگی های دادرسی کار در قانون کار ایران. 49

3-4- آیین رسیدگی (دادرسی) مراجع حل اختلاف در قانون کار ایران. 50

3-5- نقد و بررسی آیین جدید دادرسی کار مصوب 1391. 54

منابع. 60