برای اثبات حقانیت مذهب شیعه دوازده !!! ی دلایل منطقی و متقن فراوانی وجود دارد، براهین موجود را میتوان به سه دسته کلی تقسیم نمود: 1. براهین عقلی، 2. دلایل قرآنی، 3. روایات !!! اکرم(ص).

طبیعی است گستردگی هر یک از این استدلالات، مطالعه کتاب های متعددی را میطلبد و در این مختصر امکان بحث از آنها نیست؛ لیکن اختصارا به این برهان اشاره میگردد

یک. از دیدگاه قرآن:

1. از نظر قرآن حتما !!! ی و !!! ت امت، باید به دست معصوم و دور از هر گونه کژی باشد. این نکته به تع !!! ر مختلفی در کتاب الهی بیان شده است. از جمله هنگامی که ابراهیم(ع) به !!! ت رسید:«انی جاعلک للناس !!! ا» (پس کلمه !!! در قرآن آمده است)

و آن منصب الهی را برای فرزندانش درخواست نمود:«قال ومن ذریتی»پاسخ آمد: «قال لاینال عهدی الظالمین : عهد من به ستمکاران نمیرسد.(سوره بقره آیه 124 )
آیه بالا نشان میدهد که: !!! ت به حکم خداوند جدا از نبوت وجود دارد و !!! ت منصبی الهی است؛ نه به انتخاب افراد بلکه به !!! انی اعطا می شود که از هر ظلمی با مفهوم وسیع قرآنی آن پاک و مبرا باشند.

آیه ابلاغ: «یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رس !!! ه» (آیه 67 سوره مائده ) و به دنبال آن آیه اکمال دین که درخصوص ولایت !!! المؤمنین(ع) است و جزئیات آن در روایات متواتره بیان گردیده است. آیه مباهله : (آیه 61 سوره آل عمران )..که طبق تفاسیر تمام دانشمندان اهل سنت و شیعه :خداوند میفرماید حضرت علی .(جان )نفس رسول خدا حضرت محمد (ع) است. (در ولایت !!! المومنین حضرت علی .(ع)که دومین شخص عالم امکان از نظر برتری بعد از حضرت محمد است)