بازدید امین متولیان از کتابخانه عمومی علامه طباطبائی بندرعباس

به گزارش روابط عمومی کتابخانه عمومی استان هرمزگان، امین متولیان معاون نظارت راهبردی نهاد کتابخانه های عمومی کشور بصورت مستقیم از کتابخانه عمومی علامه طباطبائی بندرعباس بازدید بعمل آوردند و به بررسی مسائل و مشکلات موجود در این کتابخانه پرداختند و از زحمات ببسیار خوب این کتابداران کتابخانه تقدیر و تشکر نمودند. همچنین در این بازدید، کتابداران نیز در مورد کارها و اقدامات انجام شده در کتابخانه گزارشی به ایشان ارائه نمودند.

لازم به ذکر است در این بازدید کارشناسان ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی هرمزگان نیز حضور داشتند.