یکی دیگر از موانع ازدواج !!! ن بدون شوهر !!! نی هستند که دغدغه فرزندانشان را دارند. این دسته از افراد به خاطر فرزندانشان ازدواج نمی کنند و وقتی فرزندان سر و سامانی گرفتند این خانم ها یک مرتبه احساس تنهایی می کنند ولی دیگر ازدواج ایده آلشان به سختی به دست می آید. چون سن اینگونه افراد بالا رفته و کمتر مردی به سراغ آنان می آید. من خودم زیاد با این گونه افراد برخورد داشته که به شدت ناراحتند و اظهار می دارند به شدت از تنهایی رنج می بریم که خود به معضلی بزرگ تبدیل شده است.

مانع دیگری که !!! ن را از ازدواج دور کرده است؛ همسایه ها و اطرافیان هستند. اگر زنی در صدد ازدواج بر آمده تا از تنهایی نجات پیدا کند؛ اطرافیان مانع می­شوند. انگار زن گناهی نابخشودنی مرتکب شده است. همه او را یا طرد می­ کنند یا از راه نصیحت او را منصرف می­کنند.