بسکتبال یکی از جذابترین ورزش ها است که اگر خواستید تمرین کنید ٬نباید آن را رها کنید و گرنه...

نظر من اینه که به ورزش بسکتبال علاقه پیدا کنید من خودم تو تیم های اصفهانم و خیلی جالبه .

بسکتبال علاوه بر جذ !!! تش رشد قدرا بیشتر میکند.البته ضما باید پرشتان را قوی کنید.

 

امیدوارم از نظرم راضی باشد...