رسول خدا-ص:

بهترین درخواست از خدا، "عافیت دین و دنیا” است.


خدایا تو را سوگند میدهیم به دو مولود نورانی امشب

که سلامت دین و دنیا را به همه ی ما عطا بفرمایی . . .

 

خورشید محمد است و صادق ماه است

خورشید همیشه با قمر همراه است

یعنی که ولادت !!! صادق

در روز ولادت رسول الله است