امروزه اکثر افراد برای رفاه بیشتر از سیستمهای متنوع اختراع شده در زندگی خود استفاده میکنند.یکی از سیستم های اتوماتیکی روزمره جک درب پارکینگ می باشد که باعث شده که دیگر برای باز !!!  درب پارکینگ از خودرو پیاده نشویم و با زدن یک کلید ریموت درب بطور خودکار توسط جک نصب شده باز شود.

این سیستم روی درب پارکینگ های تک لنگه و دو لنگه نصب خواهد شد. همچنین جک درب برقی اتوماتیک پارکینگی روی کلیه درب های منازل ، ادارات ، کارخانجات و ... نصب خواهد شد.

کاربرد جک درب پارکینگ دو لنگه و تک لنگه

  • امنیت دربهای مراکز نظامی و مکانهای خاص مانند درب های اتوماتیک آزمایشگاهها و انبارها
  • مصرف انرژی مانند دربهای اتوماتیک هتلها، درب های اتوماتیک فروشگاهها.
  • از نظر بهداشتی کاربرد در اتاق عمل و برخی آزمایشگاه ها .
  • سرعت بخشیدن بالا به کار مانند درب های اتوماتیک مکانهای صنعتی .
  • از نظر رفاه تبدیل درب های معمولی به دربهای اتوماتیک پارکینگ منازل، درب های اتوماتیک بیمارستانها و غیره...
  • جایگزین نیروی انسانی بدون پیاده شدن از خودرو جهت باز !!! دستی درب پارکینگ