اگر کُردم ، بلوچم ، آذری ، لرهر که هستم

زخاک  پاک ایرانم  برین خاک ریشه بستم

 

 

مرا مام وطن ایران زمین هست  از الستم

بگویم فاش  همه  ایرانی یم ، ایران پرستم

             29/11/92

بیگی ( سینا ) لنگرودی

ازدفتر : سروده های میهنی « ایران ، وطنم » چاپ انتشارات سمرقند