برخیــــز، تمام شد شب سختی مان

گل بافته خورشیـد به روتختی مان


لبخنـــــد بزن، پنجـــره ها را بگشـــا

از راه رسیده صبح خوشبختی مان 


شهراد میدری   

#صبح_بخیر 


لینک اصلی مطلب :

https://t.me/asharenabir/20507