اهمیت قدرت نکارش متون و مقالات علمی به حدی است که مراجع پذیرنده مقالات با رویت کمترین ایراد در متن مقالات و پژوهش های !!! ی آنها را رد نموده و ارزش کاری محقق و پژوهشگر را زیر سوال می برند.این واقعیت در خصوص تمامی متون نوشته شده به زبان های مختلف صحت داشته و نشان از ضعف نگارنده مطلب است.برای رفع این اشکال بزرگ بایستی متون را پیش از ارائه توسط ویراستار حرفه ای ویرایش نمود.
خدمات قابل ارائه
ویرایش متون ترجمه شده به زبان های مختلف
ویرایش سفارشی مقالات isi و ieee
ویراستاری مقالات ژورنال های داخلی و خارجی
ویرایش متن سخنرانی و فایل های powerpoint
ویراستاری چکیده مقالات و پایان نامه ها
در صورت نیاز به مشاوره و یا اخذ خدمات خاص به جزء موارد فوق، می توانید مراتب را از طریق سامانه پشتیبانی مشتریان با همکاران ما در میان گذاشته و اطلاعات بیشتری !!! ب نمایید.