ارائه لیست جامع و به روز مجلاتمصوب وزارت علوم
برررسی مقالات از بعد سرقت ادبی (plagiarism)
ترجمه تخصصی چکیده مقالات، مقاله و رساله
!!! ید کتب و مجلات خارجی مورد نیاز پژوهشگران
ویراستاری حرفه ای مقالات پژوهشی
ارائه لیست مجلات بی اعتبار
جمع آوری دیتا و منابع مورد نیاز
پرداخت آنلاین هزینه چاپ مقاله