بهرام بنی جلالی - تقدیر و تشکر مردم لوندویل


جناب آقای  بهرام  بین جلالی  مدیر محترم سد معبر شهرداری  لوندویل  از جنابعالی ، کارکنان و مدیران شهرداری  لوندویل

که

در راستای امنیت شغلی بازاریان لوندویل  و  زیباسازی شهرمان و مبارزه با دست فروشان و سد معبر و حل معضل ترافیک  لوندویل

تلاش می نمایید

صمیمانه تشکر می کنیم .

 بازاریان و رستوران داران  و اصناف شهر لوندویل

------------------------=

خدا به  شما  بهرام بنی جلالی  مدیر محترم سد معبر قوت بده . حقیقتاٌ در مبارزه با سد معبر  و  زیبا سازی شهر  لوندویل  و حتی حل معضل ترافیک شهر تک و تنها شبانروز کار می کنید  و بدون هیچ منت حتی روز های تعطیل کار می کنید  و در این شهر 24 هزار نفری  واقعا تشکر بهرام جان

 

 جمعی از رانندگان حمل و نقل مسافری برون شهر لوندویل به آستارا