پروردگارا...کمکم کن، کمکم کن که بتوانم پنچره ی دلم را رو

به حقیقت بگشایم ....

خدایا ...

یاریم کن که مرغ خسته دلم راکه دیری است دراین قفس زندانی

است، درآسمان آبی عشق تو پرواز دهم ......

خدایا ....

پروردگارا...یاریم کن که شوق پروازراهمیشه درخود زنده نگه دارم .....

خدایا ....

توخود می دانی که بدترین درد برای یک انسان دورماندن ازحقیقت خویشتن

و رها شدن درگرداب فراموشی وسر درگمی است...

پس توای کردگار بی همتا مرا یاری کن که به حقیقت انسان بودن پی ببرم

تابتوانم روز به روز به تو که سر چشمه تمام حقیقت هایی نزدیک ونزدیکتر

شوم ...........

خدایا، مرا فرصتی ده تاپاک بودن راتجربه کنم وبتوانم حتی برای یک لحظه

آنچه باشم که تومی خواهی ...

 

 

 

خدایا به دادم برس...کمکم کن...فقط خودت میتونی

 

             "کشتی از طوفان نلرزد تا خـــــــــدا با ناخداست"

 

 

 دلت را خانه ما کن، مصفا !!! ش با من

به ما درد دل افشا کن، مداوا !!! ش با من

اگر گم کرده ای ای دل کلید استجابت را

بیا یک لحظه با ما باش، پیدا !!! ش با من

بیفشان قطره اشکی، که من هستم !!! یدارش

بیاور قطره ای اخلاص، دریا !!! ش با من

اگر درها به رویت بسته شد، دل بر مکن از ما

در خانه دق الباب کن، وا !!! ش با من

به من گو حاجت خود را، اجابت می کنم، آری

طلب کن آنچه می خواهی، مهیا !!! ش با من

بیا قبل از وقوع مرگ، روشن کن حسابت را

بیاور نیک و بد را، جمع و منها !!! ش با من

چو خوردی روزی امروز ما را، شکر نعمت کن

غم فردا مخور، تامین فردا !!! ش با من

به قرآن، آیه رحمت فراوان است، ای انسان

بخوان این آیه را، تفسیر و معنا !!! ش با من

اگر عمری گنه کردی، مشو نومید از رحمت

تو نام توبه را بنویس، امضا !!! ش با من

 

 

 

 

خدایا دستانم گرمی دستانت را نیاز است