بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت کنندگان درآزمون ۲۲و۲۳ !!! دادماه ۹۳می رساند ؛نتایج آزمون نظام !!! ی ازعصرروزچهارشنبه مورخ ۲۲مردادماه۱۳۹۳ازطریق همین وبلاگ دردسترس عموم شرکت کنندگان درآزمون نظام !!! ی قرارمی گیرد.

ضمنا نتایج آزمون طراحی معماری متعاقبا اعلام می گردد.

 نتایج آزمون نظام !!! ی !!! دادماه93