در چهارمین روز از هفته کتاب و کتابخوانی با حضور 30نفرازپایه هشتم از مدرسه 13 آبان شروع

شد . با حضور اعضا مربیان باسه گروه نمودن دانش آموزان  فعالیت ادبی با موضوع : داستان

نویسی  از عناوین  اشعار کتاب دم گربه را بکش .معرفی کتاب  پنج عنوان کتاب در قالب مطالعه و

خلاصه گویی هر عنوان کتاب توسط دانش آموزان ومطالعه  دو عنوان کتاب با گروه دوم وبیان

جملاتی از کتاب های مورد نظر و پیدا نمودن جملات توسط دانش اموزان ضمن مطالعه  و بیان

جمله ضمن خلاصه گویی کتاب ومعرفی شخصیتهای نویسندگان از برنامه های روز سوم بود تعدادی

از کتابهای  مرکز توسط دانش آموزان مدرسه 7 تیر پایه پنجم پارچه ای شدند مربیان با در اختیار

گذاشتن ابزار های موجود در مرکز و راهنمایهای لازم از دانش آموزان خواستند تا تصاویر کتاب به

 همراه اسم کتاب بصورت پارچه ای معرفی نمایند و معرفی  نویسندگان کتاب از برنامه های  روزپنجم

 بود. امروز با حضوردانش آموزان پایه سوم غیراتنتفاعی شکوفه شخصیتهای کتابهای گروه الف وب

در قالب کاردستی با سی دی و مقوا توسط دانش آموزان ساخته شد و  تعدادی از دانش آموزان تصویر

سازی داستانهایی را  که خوانده  بودند  را نقاشی نمودند کتابهای یکی بود یکی نبود  ، !!! ی که

عصبانی بودخیلی عصبانی ، شب خیر !!! س کوچو لو ،و قصه های کوتی کوتی  و فعالیتهای کانون

برای دانش آموزان معرفی شد .