پای راست سجاد جمشیدی ش !!! ت...

به گزارش خبرگزاری ایرنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدمینتون !!! ایران پای راست سجاد جمشیدی ش !!! ته شده و این بازیکن از ناحیه رباط صلیبی نیز به مشکل خورده است که این امر سبب نگرانی سجاد و فدراسیون بدمینتون گردید .

      سخنگوی فدراسیون بدمینتون !!! ایران در کنفرانس خبری امروز صبح اعلام کرد : "به دنبال حق و حقوق سجاد جمشیدی از مراجع قانونی هستیم و این مشکل را با جدیت پیگیری خواهیم کرد."

      تمامی خبرنگاران حاضر در کنفرانس امروز صبح فدراسیون بدمینتون ج.ا.ا تقاضای ذکر مشکل این روز های سجاد جمشیدی !!! د که با خنده ی سخنگوی فدراسیون بدمینتون همراه شد و این سوال بی پاسخ ماند.

      سجاد جمشیدی که این روز ها شانس اول ایران برای حضور در مسابقات بین المللی بود شاید برای همیشه جایگاه خودش را به !!! جباری بسپارد.