به یاری خداوند در شب میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم(ص) و !!! جعفر صادق(ع) اهالی روستای بق در مسجد جامع روستا گردهم آیی داشته و پیرامون مسایل آبیاری باغستان بحث و تبادل نظر گردید. آقای حاج مرتضی نادعلیزاده در خصوص وضعیت آب و قطع آب از سد شهید شاهچراغی سخنانی ایراد نمودند و مقرر شد شورای باغداران و آبیاری باغستان تشکیل شود که با نظر جمع و رای گیری شورای باغداری تعیین ، افراد مشروحه ذیل انتخاب گردیدند:

1- آقای حاج مرتضی نادعلیزاده (قنبر)

2- آقای حاج حسن طیری(علی)

3- آقای حسین رمضانیان(محمدعلی)

4- آقای حسین عمویی(علی اکبر)

5- آقای علیرضا هاتفی(یداله) بعنوان میرآب

مقرر شد با مسئولین سد و سازمان آب روستایی جلسه ای تشکیل داده و با حضور اعضای شورا و مالکین پیرامون آب بها(قیمت آب در هر ساعت) تعیین و به اهالی روستا ابلاغ گردد.

ضمناً حقوق میرآب 50 هزار تومان در شبانه روز تعیین گردد.

توجه:

تمامی اهالی تاکید نمودند !!! انی که آب بهای باغ و آبیاری باغ خود را نمی دهند میرآب در دفعات بعدی از آبیاری باغ نام برده خودداری نماید.