شعر تربت حیدریه؛ مرثیه؛ شعری در رثای !!! علی باقرزاده (بقا)؛ غلامرضا اعتقادی

دوستان انجمن قهرمان مشغول جمع‌آوری اشعاری در رثای مرحوم باقرزاده (بقا) هستند تا در کت !!! منتشر شود و از طریق شبکه‌های مجازی و برگزاری شب شعر در این خصوص اطلاع‌رسانی کرده‌اند. آقای غلامرضا اعتقادی که از شاعران تربت حیدریه است شعری در رثای شادروان !!! علی باقرزاده متخلص به بقا سروده‌اند که در ادامه با هم می‌خوانیم.

 

تیره شد آینه‌ی صبح درخشان بی تو

چه رسد بر دل یاران و محبان بی تو

ای بقا آن نفس گرم تو قوت می‌داد

مجلس گرم تو شد بی سر و سامان بی تو

شاعر خوب و خوش‌اخلاق و ادیب و دانا

گشته خاموش دگر مرغ غزلخوان بی تو

ای که بودی تو بقا رفتی از این دار فنا

انجمن گشته چنان کلبه‌ی احزان بی تو

پاک بودی و چنین پاک برفتی ز جهان

گشت سوزان نفس باد پریشان بی تو

از غم هجر تو استان !!! اسان غمگین

شده دلگیرترین شام غریبان بی تو

کاشکی این خبر تلخ دروغین می‌بود

اعتقادی نشدی نوحه‌سرایان بی تو

غلامرضا اعتقادی- آذرماه 1395