شعر تربت حیدریه؛ اخوانیه؛ شعری تقدیم به !!! رضا افضلی؛ غلامرضا اعتقادی

درود  دوستان عزیز. قبلا در مقدمه‌ی یکی از اشعار نوشته بودم که آقای اعتقادی در انجمن شعر قهرمان که در عصرهای سه‌شنبه در مشهد برگزار می‌شود شرکت کرده و محبت مجری و سایر شرکت‌کنندگان باعث شده بود که ایشان اخوانیه‌هایی برای دوستان شاعر مشهدی بسراید. در ادامه اخوانیه‌ای که ایشان به آقای افضلی تقدیم کرده است را با هم می‌خوانیم:

 

 

شعرهای افضلی همچون گهر

می‌درخشد مثل خورشید و قمر

شعرهای ناب او عالی بود

در حقیقت برتر است از سیم و زر

من زبانم الکن است از وصف او

کن خداوندا توانش بیشتر

با دعای دوستان اهل دل

گشته او همچون درختی پر ثمر

از برای اعتقادی شد یقین

شعرهای او بود همچون شکر

غلامرضا اعتقادی- آذر 1395