نشست دوستانه با محور بحث !!! اکرم ص (جلسه‌ی سوم: سیره‌ی تربیتی !!! رضا ع)

به نام آفریننده‌ی زیبایی‌ها

درود دوستان عزیز. سومین شب به مناسبت شب شهادت !!! رضا ع بنا بود بحثی در خصوص زندگی !!! رضا ع داشته باشیم. !!! نجاتیان تصمیم گرفتند شروع بحث با دیگران باشد و خود بحث‌شان را در آ !!! جلسه ارائه کنند. متاسفانه بحث‌ها به درازا کشید و زمان به !!! نجاتیان عزیز نرسید و بحث‌شان ماند برای وقتی دیگر. در شب سوم آقایان احسان انوریان، یدالله بهشتی، بهمن صباغ‌زاده، و !!! احمد قرائی ارائه کننده‌ی مباحث جلسه بودند.

 

جلسه در ساعت 20:36 آغاز شد.