غذای بدمزه، معمولی و یا زیبا و خوشمزه باید حلال باشد وگرنه هرقدر ظاهرش زیبا باشد باطنش جز پلیدی نیست!

رسول خدا صلّی الله علیه وآله وسلّم فرمودند که من در شب معراج در حال معراج به جماعتی برخورد که در جلوی آنها سفره‌هایی از گوشت‌های پاکیزه و طیّب و سفره‌هایی از گوشت‌های خبیث بود و آنها گوشت‌های طیّب را رها کرده و از گوشت‌های خبیث می‌خوردند.

از جبرئیل سؤال   اینها چه انی هستند؟

جبرائیل گفت: جماعتی از امّت تو هستند که غذای حلال را رها نموده و از غذای حرام می‌خورند.

غذای حرام

________________________

معادشناسی – علامه محمد حسین حسینی طهرانی(رحِمَهُ الله)-ج2- ص 489

«تفسیر علیّ بن إبراهیم  طبع سنگی (سنة 1313 )، ص 370