شیخ جان! پایبندم به اقامه در مسجد، اما هنگامی که به زیارت قبور مطهر ان علیهم‌السلام می‌روم در ذهنم این سؤال شکل می‌گیرد که بین خواندن در مسجد و حرم ان علیهم‌السلام کدام را انتخاب کنم؟ و هنگام خواندن در حرم، حس عذاب وجدان به من دست می‌دهد که چرا مسجد نرفته‌ام؟!! گو تا بدانم! که مرا آرامش هنگام از کف رفته است.

ای مؤمن! آفرین بر تو و خوشا به سعادت و همتت، بدان که در حرم ان علیهم‌السلام از مسجد افضل است و در حرم المومنین علیه‌السلام از همه‌جا برتر و برابر با دویست هزار است.** پس،نمار جماعت در حرم ان از جماعت در مساجد بهتر است همچنین اگر فقط امکان فُرادا خواندن وجود دارد؛ آنچه گفته شد برایت کافی است و مرا اخلاق زیاده‌گویی نَبوَد.

____________________________________

** توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - محمدحسن بنی هاشمی - ج۱ - صفحه ۴۹۷

مطالعه در زمینه جاهایی که خواندن در آن‌جا مستحب است <اینجا>