یتیم خانه ایران ساخته ابوالقاسم طالبی را دیدم.

گرچه چندان متخصص نیستم ولی از نظر فنی !!! ی قوی یافتمش. جلوه های خیره کننده و فضای کاملا قانع کننده ای از تاریخی دارد.

برای من که وقایع قحطی را از زبان مادر بزرگ ها و پدربزرگ هایم شنیدم، خیلی حس داشت. به نظرم از نظر داستان نیز قوی بود و بیننده را تا آ !!! علاقمند نگه می دارد. اگرچه فضای !!! تلخ و غمبار است ولی پایان نسبتا شیرینی دارد، سناریو بیننده را نسبت به مقطع خاصی از تاریخ ایران آگاه میکند و پیامهای اساسی مبنی بر حمایت !!! مردم از !!! ان، خباثت و بی رحمی دشمن، خیانت دوستان، خباثت منافقان و حماقت خیلی ها موثر واقع می شود.

اگر چه استقبال از !!! یتیم خانه ایران مطابق انتظار نبود با این حال فروش ۱.۱ میلیاردتومانی در هفته هشتم چندان هم بد نبود.

البته به نظر من همان اراده هایی که این بخش از تاریخ کشور ما را قیچی !!! د، هم اکنون نیز اجازه نمی دهند !!! یتیم خانه ایران روی بورس بیاید.

پس از دیدن !!! در دلم برای ابوالقاسم طالبی برای ساخت !!! بدردبخورش دعا و آرزوی سلامتی !!! و آرزو !!! ای کاش بقیه !!! سازان کشورم نیز اندکی منافع و ارزشهای ملی و مردمی را در ساخت !!! هایشان مدنظر میگرفتند تا هم دین خود به کشورشان را ادا کنند هم سینماها از این پریشانی و خ !!! نجات پیدا کنند.

از نظر من یتیمخانه ایران ادای دین طالبی به تاریخ ایران بود.