با اجرای طرح افزایش پلکانی حقوق در سال ۹۵ حداقل حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری نهصد هزار تومان خواهد بود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری، محمود !!! یان با بیان مطلب بالا افزود: در !!! ت گذشته متاسفانه افزایش حقوق بازنشستگان کمتر از میزان تورم در جامعه بود و همین موضوع سبب کاهش ۶۷ درصدی قدرت !!! ید بازنشستگان شد. خوشبختانه در سال‌های ۹۳ تاکنون !!! ت تلاش کرده است که افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم باشد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: با کمک !!! ربیعی !!! محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طرحی در بودجه سال ۹۵ کشور داده شده است که بتوانیم به صورت پلکانی حداقل حقوق را افزایش دهیم. 
وی گفت: در صورت تصویب این طرح در مجلس شورای !!! ی، علاوه بر افزایش ۱۲ درصدی حقوق بازنشستگان حقوق بازنشستگانی که بین ۷۵۰ تا یک میلیون و پانصد هزار تومان دریافت می‌کنند افزایش بیشتری خواهد یافت به گونه‌ای که کمترین حقوق به نهصد هزار تومان خواهد رسید.