شرکت بهدام کشت  با توجه به مراجعات بالای متقاضیان !!! اصلاح شده  دوقلوزای ابرش از مورخ 95/4/14 اقدام به ثبت نام متقاضیان قوچ های اصلاح شده و میش به تعداد محدود مینماید  ...

خواهشمند است متقاضیان محترم در ساعات اداری با تلفن 09155743686

و در خارج از ساعات اداری با  تلفن 09155238116  تماس حاصل نمایند ...