فارسی+عربی+ترکی ساز پایدار گوشیها bmt core cooker

در این تاپیک فارسی و ترکی و عربی سازهای پایدار به همراه صفحه کلید زبان مورد نظر در رامهایی که در core یا پایه خودشان زبان fa-tr-ar ندارند معرفی میشوند و برای رایت فقط کافیه گوشی روت باشد و با یک کلیک و بدون باگ و نیاز به هیچ کاستوم رامی زبان مورد نظر را بزنید...