انا لله و انا الیه راجعون .
غم غقدان مادربس گران است....که مادردرحقیقت عین جان است
چومادرازبهرما دور گردید....چراغ خانمان بی نورگردیید


«و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی، !!! کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در س !!! ی، آغازی بی پایان را می سراید»

با کمال تأسف باخبر شدیم که خانم بمانی فضلی پور همسر آقای حاج رحیم فضلی !!! ب در بیمارستان بوعلی ساری دار فانی را ودا گفت.

این جانب این مصیبت را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت عرض می نماییم و از خداوند متعال برای متوفی طلب مغفرت و برای خانواده محترمشان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم..