تو این روزای پر هیاهو

حتی حوصله ندارم اتاقمو مرتب کنم

چی می خواستم چی شد؟

می خواستم تو آغوش هم آروم بشیم

قدم بزنیم

حرفامونو چشم تو چشم بگیم

عشق بازی کنیم

به جاش غصه ها همه جا رو گرفت

مرگو رو تن در و دیوار اتاقم حس می کنم

اگه بودی الان با شور و شوق لحظه هام می گذشت

بی تو بهارو نمی خوام

اما چاره ای ندارم باید زجر بکشم