تو دیگه پیام هامو نمیبینی

و من راحت می تونم بنویسم

سخته خیلی سخته جای خالیت

تو که برات معنا نداره عشق و احساس

 الانم داری می خندی و لذت می بری

از ته دل دوستت دارم و شادی آرزو می کنم

منو که خاک کردی خدا نیاره اون روزو که خاکت کنن

خدا یارت عمر شیرینم