سلام عزیز دلم

خسته نباشی مهربونم

این روزا کارات زیاد شده

منم خیلی دلم برات تنگ میشه

اما صبوری میکنم تا به کارات برسی

با این که خیلی دلم میخواد همش با هم باشیم

اما میدونم فرصتت کم شده

همش میام میشینم جلو ع !!! ت باهات حرف میزنم

میبوسمت

خودمو با خیال اومدنت آروم میکنم

فدای خستگی هات بشم

همش به یادتم نفسم