شاپرک ۱۲ میلیارد تراکنش را رد کرد

 

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اعلام اینکه شاپرک ۱۲ میلیارد تراکنش را از ابتدای سال تاکنون رد کرده است، گفت: درآمد بانک‌ها در بانکداری الکترونیک از محل کارمزد به ۱۰ درصد هزینه‌ها هم نمی رسد.

به گزارش ریسک نیوز،ناصر حکیمی در پاسخ به مهر در مورد وضعیت تراکنش های بانکی در سال در جاری گفت: شاپرک 12 میلیارد تراکنش را از ابتدای سال تاکنون رد کرده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره وضعیت بانکداری الکترونیک در بانک های خصوصی و !!! تی اظهارداشت: برخی از بانک های !!! تی مانند بانک ملی در سایز بزرگ فعال هستند و بسیاری از شعب آنها تنها به دلیل ارایه خدمات عمومی در حال فعالیت هستند و اداره !!! این شبکه با بانک خصوصی بسیار متفاوت است.

وی با بیان اینکه طبیعی است که فعالیت بانکداری الکترونیک در بانک های بزرگ !!! تی نسبت به بانک های خصوصی که کوچک ترند، بسیار سخت تر است، تصریح کرد: بانک های خصوصی و !!! تی در زمینه بانکداری الکترونیک را نمی توان با یکدیگر مقایسه کرد اما واقعیت این است که بانک ها حداکثر تلاش خود را در این زمینه انجام می دهند.

حکیمی ادامه داد: نمی توان گفت که بانکی به دلیل !!! تی بودن در بخش بانکداری الکترونیک عقب است و یا بانکی به دلیل خصوصی بودن در بانکداری الکترونیک پیش رو است؛ زیرا وضعیت برخی از بانک های خصوصی در بانکداری الکترونیک رضایت بخش نیست و این در حالی است که برخی از بانک های !!! تی و یا اصل 44 در بخش بانکداری الکترونیکی به خوبی عمل کرده اند.

وی گفت: وضعیت بانکداری الکترونیک در بانک ها براساس مدیریت بانک ها است و وضعیت بانکداری الکترونیک در بانک ها ارتباطی به خصوصی یا !!! تی بودن آنها ندارد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی اظهار داشت: عملیات کارمزدی بانک ها در ایران برخلاف همه دنیا که به شدت درآمدزا است، درآمدی ندارد. این در حالی است که بانک ها در سراسر دنیا در بخش عملیات سر به سر هستند و سود را از کارمزدها دریافت می کنند.

وی افزود: در ایران براساس محاسبات انجام شده در بخش بانکداری الکترونیک درآمد بانک ها از محل کارمزد حتی به 10 درصد هزینه ها نیز نمی رسد. نسبت کارمزدها به هزینه ها کمتر از 10 درصد است، براساس استانداردهای جهانی بانک ها نه تنها باید هزینه کرد بلکه باید سود نیز دریافت کنند.