image result for ع !!! گرافیکی شهید مصطفی چمران 

تولد:

مصطفی چمران در سال ۱۳۱۱ خورشیدی در خیابان پانزده !!! داد تهران، بازار آهنگرها، محله س !!! ولک به دنیا آمد. او فرزند حسن چمران ساوجی بود که از روستای چمران ساوه به تهران مهاجرت کرد.

وی تحصیلات ابت !!! خود را در مدرسه انتصاریه، نزدیک پامنار، گذراند و دوران متوسطه را در دارالفنون و البرز طی کرد. به سال ۱۳۳۲با رتبه ۱۵ در رشته الکترومکانیک دانشکده فنی !!! تهرانپذیرفته شد. سپس با دریافت بورس تحصیلی به !!! تگزاس امریکا رفت و در این رشته تا مقطع !!! ی ادامه تحصیل داد.