مرتضی پاشایی هستم متولد ۱۳۶۳/۵/۲۰ !!! ن غرب تهران (آریا شهر) و در حال حاضر دانشجوی رشته

 

گرافیک هستم از دوران کودکی همیشه نسبت به موسیقی یه حس خاص و مبهمی داشتم.

 و میدونستم که یک روز باید همین راه رو دنبال کنم.در سن ۱۴ سالگی موسیقی رو با زدن گیتار شروع !!! ولی درحین کار با مخالفت خانواده مواجه شدم.