خدایا منه روسیاهه پرگناهت رو هم دریاب که محتاج نگاهتم .

 

استغفرااله ربی و اتوب الیه

الهی العفو

 

وای که هر چقدرهم تکرار کنم تشنه ترنیاز دارم .

خدایا تو بی اندازه خوبی

توی شب قدر بدجورنگاه میکنی این حال و احوال داغونمونو

خدایا لذت اومدن به درگاهت رو با هیچ زیباترینه این هستی ات عوض نمیکنم .

 

امده ام  امدم ای شاه پناهم بده

خنده امانی ز گناهم بده

ای که درگاهت مرجع درماندگان

دور مران از درو راهم بده

لایق وصل تو که من نیستم

اذن به یک لحظه نگاهم بده

خدا جانم

 

امشب شب بیست و سوم رمضانه خدایا حال مارو ازینی که هست خوبتر کن

ی !!! ال شروع میشه . ی !!! ال که تا شب قدرسال دیگه عهد کردیم گناه نکنیم

چون عاشقانه نگاهمون کردی و اینو حس کردیم .

تو که میدونی جز تو !!! ی رو نداریم پناه اولو ا !!! مونی

خودت دستمونو بگیر یا خدا

 

لایق وصل تو که من نیستم

اذن به یک لحظه نگاهم بده