سلام عزیزدلم

امروزم بهتره که بگم بدتر از روزای پیش دلم برات تنگ شده

اخه خودت خوب میدونی بخدا صداتو نمیشنوم دیونه میشم

قربون بشم اون دلبریاتو که حس !!! دلتنگشونم . وقتی مهربون میشی

خیلی زیادی خواستنی میشی واسم . الانم اون دلبریاتو میخوام

کجایی دل من تو رو میخواد