در سالروز ز !!! له م !!! ب سال 1357 طبس، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.7 ریشتر طبس را لرزاند.

به گزارش فردوس برین،در سالروز ز !!! له م !!! ب سال 1357 طبس، ساعت 23:52  (25 شهریور 1393) زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.7 ریشتر طبس را لرزاند.
مرکز این زمین‌لرزه در فاصله 58 کیلومتری شهر طبس و 65 کیلومتری شهر بشرویه و در عمق 10 کیلومتری سطح زمین گزارش شده است.
ساعت 6:39 صبح ا(26 شهریور 1393) نیز زمین‌لرزه‌ی دیگری به بزرگی 1.6 در مرکزیت 21 کیلومتری شهر طبس به وقوع پیوست.
این زمین‌لرزه‌ها در شهر طبس احساس نشد.
در 25 شهریور 1357 نیز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 7.8 ریشتر در طبس، حدود 18 هزار نفر را به کام مرگ کشاند و شهر طبس و روستاهای اطراف را با خاک ی !!! ان کرد.