آموزش گذاشتن سکه و خوردنی ها در بازی

1 - سکه مورد نظر خورد را بکشید بیاورید در بازی و روی گزینه  action بگذارید . و در قسمت edit تصویری که وارد کردید بروید و در سمت چپ بالا گزینه polygon را به circle تغییر دهید البته این تغییر در صورتی است که action که وارد کردید گرد باشد و الا همان ح !!! قبل باشد . و بعد حالا به تعدادی که می خواهید ctrl +c و آن را paste کنید .