شب را

تا صــــــبح

مهمان کوچه های بارانی

خواهم بود

و برگ برگ دفتر غمگینم را

در باران

خواهم شست

آن گاه شعر تازه ام را

که شعر شعرهایم خواهد بود

با دستهای شاعرانه تو

بر دفتری که خالی است

خواهم نوشت

ای نام تو تغزل دیرینم

در باران

یک شب هوای گریه

یک شب هوای فریاد

امشب دلم هوای تو را کرده است ..

 


{ حسین منزوی }