!!! قابلیت جدید live audio را معرفی کرد

 

!!! که اخیرا با به روزرسانی های تازه، ویدیو چت گروهی را به پیام رسان خود اضافه کرد، گویا می خواهد با اضافه نمودن live audio به نوعی رادیو را به بدنه اصلی این شبکه اجتماعی اضافه کند. live audio ویژگی تازه ای است که به دارندگان هر دو پلتفرم ios و اندروید، امکان ارتباط برقرار !!! با ناشران و گوینده ها را از طریق صدا، میسر می سازد.